Batting 2015

Showing 16 items
Player NameMatchesInningsRunsHigh ScoreAverage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Player NameMatchesInningsRunsHigh ScoreAverage
Aishwarrajen Balakrishnan 66 65 66 
Ajay Kumar 53 30 17.67 
Asim Khan 40 24 20 
Balaji Adhimoolam 
Harshit Kapoor 46 30 23 
Hewad Khan 
Mairaj Zindran 17 10 8.5 
Naveen Kumar Mandem 88 66 44 
Pradeep Kumar Verma 
Saket Sakunia 51 40 17 
Satish Kumar Sharma 22 22 22 
Sudarshan Ramesh 19 6.33 
Umair Ahmed 58 36 19.33 
Venkataraghavan Thirumalai 41 28 20.5 
Vijayasarathy Elanchezhian 
Vivek Jaiswal 
Showing 16 items
Comments